All for Joomla All for Webmasters
+48 604-073-709 mtbstyle.nt@gmail.com ul. Królowej Jadwigi 23, 34-400 Nowy Targ

przechowalnia w mtb style

REGULAMIN I CENNIK PRZECHOWALNI ROWERÓW „MTB STYLE”

 1. Warunki przechowywania rowerów:
  • Rowery powierzone serwisowi są przechowywane w obiekcie należącym do firmy. Pomieszczenie to jest ogrzewane, monitorowane, zabezpieczone alarmem antywłamaniowym oraz ubezpieczone od następstw losowych.
  • Pełną odpowiedzialność za rowery powierzone do przechowania przez zleceniodawców ponosi firma „MTB STYLE”.
  • Opłatę za przechowanie roweru zleceniodawca uiszcza w momencie zawarcia umowy.
  • Przechowalnia „MTB STYLE”nie zwraca pieniędzy, jeśli zleceniodawca odbiera rower przed upływem okresu przechowywania.
  • Zleceniodawca zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście potwierdzić odbiór roweru z 2-dniowym wyprzedzeniem.
  • Odbiór roweru następuje na podstawie pisemnego zlecenia lub umowy przechowania roweru, sporządzonego przez pracownika „MTBSTYLE” w 2 egzemplarzach (oryginał otrzymuje zleceniodawca).
  • W przypadku zagubienia w/w dokumentu, zleceniodawca musi się okazać dowód osobisty, lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
  • Do przechowalni są przyjmowane tylko rowery pozbawione akcesoriów, tj. liczników, koszy, fotelików, pompek, bidonów, dodatkowego oświetlenia, itp. (zleceniodawca musi je zdemontować przed pozostawieniem roweru w przechowalni).
 2. Okresy przechowywania i ceny:
  • Przechowalnia „MTB STYLE” przechowuje rowery w okresie jesienno zimowym, czyli od 1 października do 30 kwietnia w cenie 149 zł.
  • W cenę przechowalni wchodzi dodatkowo usługa – przegląd podstawowy wartości 49 zł.
  • W przypadku nieodebrania roweru w terminie określonym w zleceniu, dodatkowo zostanie naliczona opłata parkingowa za każdy dzień po 31 marca, tj. 2 zł za każdy dzień parkingu.
  • Na życzenie klienta możemy odebrać lub dostarczyć rower do 10 km bezpłatnie, powyżej 10 km oplata ustalana indywidualnie.
  • Każdy rower w przechowalni “MTBSTYLE” otrzymuje swój indywidualny numer.
  • Przechowanie roweru od 1 października do 31 marca 149 zł. 
  • Każdy dodatkowy dzień przechowania to koszt 2 zł.
  • Przegląd konserwacyjny podczas przechowania roweru 49 zł wliczone w cenę 149 zł.
  • Przegląd konserwacyjny nie zawiera kosztu części, wymianę części konsultujemy z klientem podczas przyjęcia roweru do przechowalni, jeżeli jest taka potrzeba po sprawdzeniu stanu technicznego roweru.
  • Przechowanie rowerka dziecięcego 12″-16″ (wraz z serwisem) – 99 zł.
  • Osobom oddającym jednorazowo 3 lub więcej rowerów do przechowalni, przysługuje rabat w
   wysokości 20% od cen przechowania. Rabat nie obejmuje kosztów części i akcesoriów.
  • Ilość miejsc ograniczona!